Det gode byliv"Der er behov for at skabe sammenhæng mellem bymidte og havn gennem vedkommende og tilgængelige byrum for alle. Rekreative, dynamiske hverdagsrum,der indbyder til ophold, bevægelse og møder mellem mennesker"
- citat fra strategiplanen for overgangszonen mellem bymidte og havn.

Vejanlæg, banearealer og manglende forbindelse er barrierer, som i dag afskærer Svendborg bymidte fra byens havneområde og gør det svært at udnytte havnens rekreative muligheder. Den Grønne Tråd er et innovativt byrumsprojekt, der fysisk, mentalt og symbolsk skal forene byen, så Svendborg igen bliver ’en by ved vandet’. Målet er at øge Svendborg bymidtes attraktion som dynamisk kultur- og handelscenter ved at etablere en ny forbindelse mellem bymidte og havn og tilføre en række eksisterende byrum nye kvaliteter af æstetisk og oplevelsesmæssig værdi.

Her på bloggen kan du løbende finde informationer om udviklingen af den nye forbindelse mellem Svendborg bymidte og havn. I menuen i højre side kan du dykke ned i detaljerne i projektet, historien og planerne for fremtiden.

26. feb. 2014

Lokalplanen for Den Grønne Tråd i offentlig høring

Det nye lokalplanforslag til Den Grønne Tråd er i offentlig høring i 8 uger fra dags dato, d. 26. februar, og frem til d. 23. april 2014. Du kan se hele lokalplanforslaget hos borgerservice, på biblioteket eller digitalt ved at følge dette link.

Der afholdes borgermøde mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00 i Guldsalen i Borgerforeningen, Ramsherred 4 i Svendborg.

Eventuelle ændringsforslag eller indsigelser skal fremsendes indenfor høringsperioden til plan@svendborg.dk eller:

Svendborg Kommune
Byg, Plan og Erhverv
Ramsherred 5
5700 Svendborg

28. jan. 2014

Lokalplanpligt?

Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet Svendborg Kommunes afgørelse om, at projektet Den Grønne Tråd kan realiseres uden udarbejdelse af en lokalplan. Ifølge planloven skal en lokalplan tilvejebringes før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse, og i øvrigt når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse.

Byg, Plan og Erhverv har dog vurderet, at der i projektet Den Grønne Tråd ikke er tale om større ændringer i det bestående miljø, men at projektet har til formål at nytænke de eksisterende rammer i en ny sammenhæng. Der er tale om omdannelse og forbedringer af offentlige vejarealer, der, ligesom den nye stiforbindelse mellem by og havn, reguleres efter Vejloven.

Læs mere i notat af afdelingsleder Jan Carlsson her


Advokat Hans Lindstrøm er desuden blevet bedt om at kommentere afgørelsen og vurdere, om der er lokalplanpligt. I et notat om sagen skriver han:

"På baggrund af den gennemgang af reglerne og praksis på området, som jeg nu har foretaget, så er jeg tilbøjelig til at mene, at jeg ligesom forvaltningen ville have vurderet, at der ikke foreligger lokalplanpligt. Ved denne vurdering lægges der vægt på, at områdets grundlæggende karakter ikke ændres, projektet tager udgangspunkt i de foreliggende rammer, som forskønnes og indrammes på forskellig vis, men jeg tror, at jeg ville have vurderet, at der ikke sker så væsentlige ændringer i det bestående miljø, så det vil udløse pligt til udarbejdelse af en lokalplan. I vurderingen ville også indgå, at offentligheden i udstrakt grad har været involveret i projektet."


Læs hele advokat Hans Lindstrøms notat - om hvorvidt Svendborg Kommune skulle udvikle en lokalplan eller ej - ved at klikke her.

24. jan. 2014

Ombygning af Torvet sat i bero

Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt Svendborg Kommunes vurdering af at gennemførelse af projektet ikke krævede en lokalplan. Der udarbejdes nu en lokalplan, som  skal i  offentlig høring, før anlægget  af ”Den Grønne Tråd” kan genoptages.
 
I øjeblikket er Svendborg Vand i gang med at nedgrave et regnvandsbassin på Torvet for at imødegå konsekvenserne af klimaforandringer. Et projekt der udføres uafhængigt af ”Den Grønne Tråd”, men blev fremskyndet for at sikre den bedste koordination mellem de to projekter. Kloakeringsprojektet – der ikke er lokalplanpligtigt – vil blive gennemført hurtigst muligt og som planlagt. I samme forbindelse vil Svendborg Museum foretage arkæologiske undersøgelser af området, hvorefter udgravningerne lukkes.
 
Fremover vil vi forsøge at styrke informationen omkring projektet, ligesom beboere og forretningsdrivende i området vil blive kontaktet og inddraget i den kommende proces. Det er endnu for tidligt at konkludere, hvilke konsekvenser afgørelsen vil få for projektet Den Grønne Tråd, men processen omkring udarbejdelse af en lokalplan igangsættes med det samme.

7. jan. 2014

Så er vi i gang!

Anlægsprojektet for det nye byrumsforløb, Den grønne tråd, er netop skudt i gang. Projektet starter med omdannelsen af Torvet, Lille Torv og en bid af Ramsherred. Denne del af projektet forventes færdig i løbet af et år, og der vil gennem hele perioden være adgang til butikker og restauranter.
Igangsættelsen af projektet betyder også at der ikke kan parkeres på Torvet i anlægsperioden. Kunder og butiksansatte henvises i stedet til at parkere i eksempelvis rådhusgården eller ved den gamle stationsbygning.
Selvom anlægsarbejdet i en periode vil fylde i gadebilledet, er idéen at det nye byrumsforløb skal styrke både gågadenetværket og handelsmiljøet, og på sigt skabe en mere attraktiv bymidte.
Torvet, set fra Torvestræde.

4. jul. 2013

I Boxen

Containerudstillingen om byrumsprojektet Den Grønne Tråd blev indviet den 11. maj på Torvet.

I Boxen byder på information om projektet, herunder en model af fremtidens torv, materialer, inventar og etapeplan.

I Boxen er åben hverdage kl. 10.00-17.00 og lørdage kl. 10.00-14.00.

Alle er velkomne og du har mulighed for at skrive dine kommentarer og give ideer. Hver dag samler vi de mange post it´s ind til brug for de overvejelser, vi gør os i forhold til den videre udvikling af byens rum.

Du kan se de endelige udsagn fra besøgende her eller under Din mening.

Udstillingen forventes i løbet af efteråret suppleret med information om udviklingsprojekterne Fremtidens havn og Tankefuld.

6. maj 2013

Åbning af Boxen

Kom og se hvad der sker i den store nye byrenovering fra Krøyers Have til Havnen i Boxen på Store Torv:

Åbning lørdag den 11. maj 2013 kl. 11.11

v/ Bruno Hansen, formand for Udvalget for Kultur og Plan

3. dec. 2012

Vinderen af arkitektkonkurrencen er fundet


Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue vandt konkurrencen om Svendborg Bymidte og havn

En enig dommerkomité har udpeget Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, Praksis Arkitekter, Vand og Landskab og Lysdesigner Jesper Garde Kongshau som vinder af den internationale projektkonkurrence om et byrumsforløb mellem Svendborg bymidte og havn.

Vinderforslaget
Vinderforslaget: Bakken og vandet, - en rejsefortælling i byens landskab (stor pdf fil, 54 MB)

Vinderforslaget giver et visionært flot bud på en arkitektonisk smuk og robust bymidte og havneområde, som på en god måde kan læses direkte i Svendborgs identitet. Samtidig spiller forslaget sammen med ideen bag Cittaslow – enkelthed, nærvær og ro, siger Bruno Hansen, udvalgsformand for Udvalget for Kultur og Planlægning og formand for dommerkomiteen.

Han peger videre på, at ideen i vinderprojektet kan fortælles og forstås om mange år. Omdannelsen af de centrale byrum og bedre sammenhæng i byen er et afgørende skridt i Svendborgs historie. Målet er, at projektet vil gavne alle borgere, virksomheder og byens gæster. Byen skal udvikles til et sted, der i højere grad end i dag skal give folk ekstraordinære oplevelser, så de får lyst til at opholde sig der, lege, mødes og handle.